دختر که داشته باشی،
با خود تصور می کنی
پیچ و تاب شانه را در نرمی موهای طلایی اش
-وقتی کمی بلند تر شوند-
و کیف عالم را می بری
از انعکاس تصویر خرگوشی بستنشان

دختر که داشته باشی،
خیال می کشاندت به بعد از ظهر گرم روز تابستانی
که گوشواره های میوه ای از گیلاس های به هم چسبیده
به گوش انداخته اید
-همان هایی که هر که بیاویزدشان از شادی لبریز می شود
و خنده ی از ته دل امانش را می برد-

دختر که داشته باشی
انتظار روزی را می کشی که با هم
بنشینید در حیاط خانه مادربزرگ
و گل های یاس سفید و زرد به رشته درآمده
گرانبهاترین گردن آویز دنیا شود
که بیندازیش به گردن دخترت

دختر که داشته باشی
گاهی دلت می لرزد از فکر اینکه
روزی بر شانه مردی دیگر
-غیر از پدرش-
تکیه می زند

دختر که داشته باشی
خیال بوی خوش بیسکوئیت های "با هم قالب زده"
دلتنگت می کند به آمدن آینده
به رونق آینده آشپزخانه

دختر که داشته باشی
انتظار شیرین زبانی اش را می کشی و پرحرفی اش!

دختر که داشته باشی
پدر می شوی

دختر که داشته باشی
خوشبخت تر...


چت اورداپ

الهی قربون دخترم برم
پاسخ
parnya ٩ اسفند ٩٧
تا چشم بهم بزنی یه پسر میاد دخترتو میبره دلم برا بابام تنگ شد
ارفین ٩ اسفند ٩٧
خداحفظش کنه
موقت ٩ اسفند ٩٧
امیدوارم وقتی بزرگ شد یادتون باشه که بزرگ شده و براش حق زندگی قائل باشید
من بختیاریم. از تبار خاک ایران ، از نژاد پارس قوم بختیاری. از تبار مردمی که اگر نام و رسمشان به بلندای ایران نباشد ولی به بلندای تاریخ هست...
افشین.
افشین.

آقا افشین.

اهل چهارمحال بختیاری است

تخصص او حقوق است

متولد 5 شهريور

تاریخ 2 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

من بختیاریم. از تبار خاک ایران ، از نژاد پارس قوم بختیاری. از تبار مردمی که اگر نام و رسمشان به بلندای ایران نباشد ولی به بلندای تاریخ هست...

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان